Chính sách bảo mật

Upit Group thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng , vv.v Upit Group cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

  • Upit Group có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nàotheo yêu cầu của luật pháp.
  • Upit Group hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Upit Group cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Upit Group được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Upit Group sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Upit Group trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.
  • Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Thuật ngữ " Thông tin cá nhân " được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân , và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi bạn đăng ký chúng tôi hỏi tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn cần phải cung cấp thông tin nhân thẻ tín dụng

Upit Group sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ, và nghiên cứu. Là một phần của quá trình giao dịch với Upit Group, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhập vào Điều khoản người sử dụng của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng khác mà bạn có được thông qua Upit Group hoặc thông qua một kênh truyền thông liên quan đến Upit Group hoặc do Giao dịch Upit Group tạo điều kiện, Upit Group sẽ cấp cho bạn một giấy phép sử dụng những thông tin đó chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến Upit Group, mà không phải là những thông điệp thương mại khác. Upit Group không chấp nhận thư rác. Vì vậy, với những hạn chế nêu trên, bạn không được cấp phép để thêm tên của những người đã mua một mặt hàng từ bạn, vào danh sách email của bạn ( email hoặc thư vật lý) mà không cần sự đồng ý của họ.

Thông tin cá nhân của tôi có an toàn không?

Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu bạn truy cập tài khoản của mình thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bạn có thể có các biện pháp bảo vệ đăng nhập bổ sung thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn phải ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản và thông tin cá nhân của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu và / hoặc cơ chế đăng nhập khác một cách thích hợp và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong tài khoản của mình

Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư của tài khoản của bạn và thông tin cá nhân khác mà chúng tôi có trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng thật không may, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn. Nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến bảo mật thông tin người dùng bất cứ lúc nào.

Công bố

Upit Group có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho Upit Group. Upit Group có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ . Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.

Tôi có thể truy cập thông tin cá nhân nào?

Thông qua cài đặt tài khoản của bạn, bạn có thể truy cập và trong một số trường hợp, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sau mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi:
Tên và mật khẩu
Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ thanh toán
Chi tiết thanh toán
Thông tin bạn có thể xem, cập nhật và xóa có thể thay đổi khi dịch vụ thay đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xem hoặc cập nhật thông tin mà chúng tôi có trong hồ sơ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cs@whalelo.xyz

Tôi có những lựa chọn nào?

Bạn luôn có thể chọn không tiết lộ thông tin cho chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng một số thông tin có thể cần thiết để đăng ký với chúng tôi hoặc để tận dụng một số tính năng của chúng tôi. Bạn có thể thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin như đã giải thích ở trên. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể duy trì một bản sao thông tin chưa được xác nhận trong hồ sơ của chúng tôi. Một số thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi sau khi bạn xóa thông tin đó khỏi tài khoản của mình. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có được từ việc kết hợp thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó, nhưng không phải theo cách nhận dạng cá nhân bạn.

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Upit Group sở hữu lưu trữ dữ liệu , cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng Upit Group. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn. Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường để khách hàng của bạn.

Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu , có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi máy tính có thể truy cập trang web của chúng tôi được phân công một cookie khác nhau.

Upit Group sẽ thay đổi Chính sách bảo mật này không?

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiết lộ nó, nếu có.

** Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận email thông báo pháp lý từ chúng tôi hoặc không cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, những thông báo pháp lý đó sẽ vẫn chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ và bạn vẫn có trách nhiệm đọc và hiểu chúng. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư đã được đăng, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ tuân theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được thu thập.

Nếu tôi có thắc mắc về chính sách này thì sao?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn chi tiết tới cs@whalelo.xyz và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những lo lắng của bạn.