38 công ty chốt quyền cổ tức trong tuần tới.  Chăn nuôi – Mitraco trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 40%. 


 


Theo thống kê, 38 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 14/6 – 18/6. 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 công ty thưởng cổ phiếu và phần còn lại lựa chọn hình thức tiền mặt.


 

CTCP Chăn nuôi – Mitraco (UPCoM: MLS) là đơn vị thông báo trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 40%. Công ty chốt quyền vào ngày 16/6.


 


 


Nguồn: Vietstock


 
Nguồn: www.stockbiz.vn
Comexim sẽ đưa 1,88 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch ở sàn UPCoM. 


Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 34.000 đồng/cổ phiếu.


 

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho CTCP Thương mại Gia Lai (Comexim) được đưa 1,88 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán CGL. Ngày giao dịch đầu tiên 3/12/2020. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 34.000 đồng/cổ phiếu.


 


Comexim có vốn điều lệ 18,8 tỷ đồng, tương ứng 1,88 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, trong đó có 705.459 cổ phiếu đang thuộc diện bị hạn chế giao dịch (chiếm 37,52% vốn điều lệ). 


 


Comexim tiền thân là Công ty Thương mại Gia Lai (doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Gia Lai sở hữu 100% vốn). Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại với sản phẩm chính gồm vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, ô tô, xe máy, phụ tùng, xăng dầu, lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng…


 


Tại thời điểm 31/8, Comexim không có nhà đầu tư nước ngoài nào nắm giữ cổ phần, trong khi đó có 153 cổ đông là cá nhân trong nước sở hữu 1,88 triệu cổ phần. Công ty có 4 cổ đông lớn, nắm giữ 31,12% vốn điều lệ. 


 


Về kết quả kinh doanh năm 2018 và 2019, doanh thu thuần đạt lần lượt 996 tỷ đồng và 958 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 3,4 tỷ đồng, trong khi công ty báo lỗ 600 triệu đồng ở 2019.


 


9 tháng đầu năm 2019, doanh thu đạt 682 tỷ đồng (giảm 6,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 2,3 tỷ đồng (tăng 85%).


 
Nguồn: www.stockbiz.vn