Tăng thu nhập
Thêm kết nối
Cùng upit xây dựng cộng đồng du lịch bền vững.
Trở thành đối tác với Upit
Vui lòng điền thông tin đầy đủ và chính xác để bộ phận kinh doanh có thể liên hệ bạn sớm nhất.
  • Chủ dịch vụ lưu trú
  • Nhà xe
  • Điểm gửi đồ
Email *
Họ tên*
Số điện thoại *
Thành phố *
Tên nơi lưu trú
Địa chỉ
Ghi chú
Email *
Tên *
Số điện thoại *
Thành phố *
Tên nhà xe
Địa chỉ
Ghi chú
Email *
Tên *
Số điện thoại *
Thành phố *
Điểm gửi đồ
Địa chỉ điểm gửi đồ
Ghi chú
Quy trình đăng kí
Dễ dàng sử dụng chỉ 10 phút
Bước 1 Đăng kí và điền thông tin theo yêu cầu
Bước 2 Upit sẽ liên lạc và hướng dẫn bạn hoàn tất đăng ký
Bước 3 Tham khảo hướng dẫn sử dụng
Bước 4 Sẵn sàng phục vụ khách hàng thôi nào !